Betrekkingen EU en buurlanden op goede weg

Het Europees nabuurschapsbeleid heeft de handels- en andere betrekkingen tussen de EU en haar oostelijke en zuidelijke buurlanden versterkt. Maar de EU heeft meer succes bij het stimuleren van economische hervormingen dan bij het bevorderen van democratisering.

Volgens EU-commissaris Stefan Füle moet er in de toekomst meer worden aangedrongen op democratisering en politieke hervormingen. De vooruitgang op die gebieden is tot nog toe te traag.

Het nabuurschapsbeleid werd ingevoerd in 2004. In dat jaar traden 10 landen, vooral in Midden-Europa, toe tot de EU, waardoor de grens bijna 1000 km naar het oosten werd verlegd en Europa na tientallen jaren koude oorlog herenigd werd. De EU wilde voorkomen dat er nieuwe scheidingslijnen in Europa zouden ontstaan en zorgen voor zekerheid en stabiliteit aan haar grenzen. Daarom reikte zij de hand naar haar nieuwe buurlanden.

De oostelijke en zuidelijke buurlanden van de EU (behalve de kandidaat-lidstaten) krijgen zo het vooruitzicht op vrijhandelsovereenkomsten, financiële steun, steun voor energiezekerheid en afschaffing van de visumplicht.

Dit verleidelijk aanbod heeft gezorgd voor meer samenwerking op gebieden als handel, vervoer, energie, milieu, onderzoek en onderwijs. De uitvoer van de EU naar de buurlanden was tussen 2004 en 2008 met 63% gestegen en de invoer uit deze landen was bijna verdubbeld, voor de wereldeconomie in moeilijkheden kwam.

De buurlanden doen steeds vaker een beroep op financiële steun van de EU voor hervormingen. De middelen hiervoor zijn sinds 2004 gestegen met 32%. Voor de periode 2007-2012 is 12 miljard euro beschikbaar.

Mensen aan beide zijden van de grens hebben nu meer contact met elkaar, en het is nu gemakkelijker om vanuit sommige landen, zoals Oekraïne en Moldova, naar de EU te reizen. In 2008 ontvingen meer dan 2 miljoen mensen uit de buurlanden EU-visa.

Wat de democratie en de rechtsstaat betreft, zijn de verkiezingen in Oekraïne, Moldova, Marokko en Libanon hoopgevende tekenen. Maar zolang de corruptie nog zo wijd verbreid is, is er nog veel werk voor de boeg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *