Hoge hypotheek, hoger belastingvoordeel

Bijna de helft van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde in 2008 een eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten, werd ruim 10 miljard euro via de hypotheekrenteaftrek terugontvangen van de overheid. Bijna de helft van dat bedrag kwam terecht bij de 20 procent huishoudens met de hoogste inkomens.

Gemiddeld 240 euro per maand belastingvoordeel
In 2008 hadden 4 miljoen huishoudens een eigen woning. Bijna 3,5 miljoen daarvan financierden hun woning met een hypotheek. De kosten bedroegen gemiddeld 680 euro per maand. Gemiddeld kregen deze huishoudens 240 euro terug door de hypotheekrenteaftrek in de vorm van een verlaging van de verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekering.

Hoe hoger de hypotheekkosten, des te groter het belastingvoordeel
Van de huishoudens had 1 procent zeer hoge hypotheekkosten van 2 700 euro of meer per maand. Zij ontvingen hierover een belastingvoordeel van 44 procent. Gemiddeld ging het om een bedrag van 1 620 euro per maand. Bij het laagste kwart van de hypotheekbetalers (minder dan 330 euro maandelijkse kosten) kwam de belastingbesparing uit op ongeveer 20 procent, ofwel 40 euro per maand.

Hogere inkomens hebben het vaakst een hypotheek en ontvangen het meest terug
Van de huishoudens met een bruto-inkomen van 106 duizend euro of meer hadden er acht op de tien een hypotheek. Zij ontvingen bijna 42 procent terug van de kosten die gemiddeld ruim duizend euro per maand bedroegen.

Van de huishoudens met een bruto-inkomen onder 16 duizend euro had slechts ruim een op de tien huishoudens een hypotheek. De kosten per maand bedroegen circa 620 euro, waar een belastingvoordeel van 90 euro tegenover stond. Dit hangt samen met het lage bedrag dat deze groep aan belastingen is verschuldigd.

Belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek vooral naar hogere inkomens
Door het relatief groot aantal huishoudens met een hypotheek en de gemiddeld hoge belastingkorting kwam 30 procent van het totale hypothecaire belastingvoordeel van 10 miljard terecht bij de hoogste inkomensgroep. Ruim 19 procent ging naar de op een na hoogste inkomensgroep. Dat betekent dat bijna de helft van het belastingvoordeel naar huishoudens met een bruto-inkomen van meer dan 81 duizend euro ging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *