Kanker in Europa

Elk jaar krijgen 3,2 miljoen Europeanen te horen dat zij kanker hebben. Na hart- en vaatziekten is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. Long-, borst- en darmkanker komen het meest voor. Wetenschap en voorlichting moeten het aantal kankergevallen in de EU omlaag brengen.

De EU wil het aantal kankergevallen met 15% verminderen tegen 2020. Om dat doel te bereiken promoot zij een gezonde levensstijl en financiert zij onderzoek naar therapieën.

De Europese code tegen kanker bevat elf praktische, wetenschappelijk gefundeerde tips om u gezond te houden en uw risico op allerlei vormen van kanker te verminderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een dagelijkse portie lichaamsbeweging of het beperken van het alcoholverbruik tot hoogstens één (vrouwen) of twee (mannen) glazen per dag.

Wetenschappers, artsen en patiëntenverenigingen werken samen in het Europees partnerschap voor actie tegen kanker. Dankzij EU-subsidies kunnen zij informatie, apparatuur en ervaringen uitwisselen.

Wetenschap
De wetenschap heeft al enorme vooruitgang geboekt, maar er sterven nog altijd zoveel mensen aan kanker dat het onderzoek nog moet worden opgevoerd. Van 2002 tot 2006 besteedde de EU 480 miljoen euro aan 108 onderzoeksprojecten. In de periode van 2007 tot 2013 wordt er nog meer geld uitgetrokken.

Biosensor
Eén van de door de EU gefinancierde onderzoeksteams heeft een biosensor ontwikkeld die cellen kan zoeken die de groei van tumoren afremmen. Zo zou het eigen immuunsysteem van kankerpatiënten de ziekte beter kunnen bestrijden.

Andere projecten onderzoeken de oorzaken van kanker. Zo is er een project dat nagaat hoe luchtvervuiling de gezondheid op lange term beïnvloedt.

Samenwerken
De EU-landen hebben veel te winnen door samenwerking. Kanker is geen nationale maar een Europese bedreiging van de volksgezondheid. Door kennis, capaciteit en expertise op het gebied van kankerpreventie en -bestrijding te delen, kunnen we deze ziekte in heel Europa efficiënter aanpakken.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *