Langer zwangerschapsverlof geen oplossing

Minister Donner vindt dat niet is aangetoond dat langer zwangerschapsverlof nodig is om de gezondheid van moeder en kind te beschermen. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer over het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn van achttien weken zwangerschapsverlof. Het Europees Parlement was begin dit jaar tijdens een eerste bespreking positief over het voorstel.

Twee weken langer zwangerschapsverlof kost 140 miljoen euro extra. Dit zullen vooral werkgevers merken, want zij betalen de premies voor het WW-fonds, waaruit zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt gefinancierd.

Huidige regeling
Nu heeft een werkneemster in Nederland recht op minimaal zestien weken verlof. Een voorgestelde toevoeging van vaderschapsverlof aan de Europese plannen wijst de minister ook af. Dit zou ongeveer 235 miljoen euro kosten, terwijl er al recht op ouderschapsverlof bestaat.

Flexibelere regelingen
In plaats van langer zwangerschapsverlof helpt het flexibeler maken van regelingen voor ouderschapsverlof, arbeidstijden en werkplek vrouwen beter werk en privé te combineren, zo schrijft minister Donnner. Wel laat hij nog onafhankelijk onderzoek doen naar de kosten en baten van langer zwangerschapsverlof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *