Meer ouderen aan het werk

De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van 50-plussers sterk toegenomen. Onder 65-plussers is deze sinds 2001 zelfs meer dan verdubbeld. Vooral zelfstandigen blijven na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd werken. Langer doorwerken gebeurt echter wel vaak in deeltijd.

Arbeidsparticipatie 65-plussers meer dan verdubbeld
De netto-arbeidsparticipatie van ouderen is de laatste jaren flink gestegen. In 2009 werkte 57 procent van de 50- tot 65-jarigen. Dat was in 2001 nog iets minder dan de heflt.

Van de 65-plussers werkt maar een klein gedeelte. In deze groep is de arbeidsparticipatie wel in acht jaar tijd meer dan verdubbeld, tot ruim 3 procent in 2009. Dit zijn 76 duizend personen.

Flinke stijging arbeidsparticipatie oudere vrouwen
De stijging van de arbeidsdeelname onder vrouwen vann 50-plus was groter dan die onder oudere mannen. Het zijn echter nog steeds vooral mannen die op latere leeftijd nog werken.

Werkende 65-plussers zijn vaak zelfstandigen
Van de 65-plussers die langer doorwerken was in 2009 ruim de helft als zelfstandige werkzaam. Dat komt onder andere doordat zelfstandigen minder pensioen hebben opgebouwd dan werknemers in loondienst. Onder 50- tot 60-jarigen was slechts één op de zes werkenden een zelfstandige en bij de 60- tot 65-jarigen een kwart.

Langer doorwerken, maar wel minder uren
De 65-plussers die blijven werken hebben vaak een korte werkweek. Slechts 28 procent van de werkende 65-plussers had in 2009 een voltijdbaan. Bij de 50- tot 65-jarigen was dit meer dan de helft. Vooral kleine deeltijdbanen tot maximaal twintig uur per week zijn in trek bij de 65-plussers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *