Omloop vervalste geneesmiddelen aanpakken

Viagra, medicijnen tegen kanker, pillen tegen malaria, pijnstillers. Steeds meer mensen kopen geneesmiddelen op internet, maar deze zijn vaak nagemaakt en vormen daardoor een risico voor de gezondheid. De parlementaire commissie, die verantwoordelijk is voor de volksgezondheid, heeft ingestemd met nieuwe verplichte veiligheidsmaatregelen voor geneesmiddelen. Ook de verkoop via internet wordt aangepakt.

De EU wil de omloop van vervalst geneesmiddelen binnen Europa terugdringen.

Eind 2008 namen douanebeambten in de gehele EU in twee maanden tijd meer dan 34 miljoen illegale pillen in beslag. Het vervalsen van geneesmiddelen is een lucratieve handel met lage risico’s en is niet voldoende gereguleerd op EU-niveau.

Controle over verpakking en internetverkoop
De leden van de commissie volksgezondheid stemden afgelopen week voor de invoering van verplichte veiligheidskenmerken voor geneesmiddelen, zoals zegels of serienummers op de verpakking (aangezien veel valse geneesmiddelen in het legale circuit terechtkomen tijdens het herverpakken).

Daarnaast willen de leden van de commissie de verkoop van geneesmiddelen via internet reguleren. Zij stelt voor dat de verkopers een speciale vergunning moeten krijgen, een EU-logo moeten gebruiken, op een speciale EU-website vermeldt moeten worden en in een Europees gegevensbestand moeten worden opgenomen.

In juni wordt in de plenaire vergadering over het voorstel van de commissie gestemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *