Opnieuw daling aantal verkeersdoden

In 2009 kwamen 720 mensen om in het verkeer. Dat zijn er 30 minder dan een jaar eerder, een afname van 4 procent ten opzichte van 2008. Het gaat daarbij vooral om minder slachtoffers in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en automobilisten.

De dalende trend van de laatste jaren zet zich voort. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Dienst Verkeer en Scheepvaart (DVS) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Minister Camiel Eurlings van Verkeer en Waterstaat heeft de cijfers vandaag bekend gemaakt op het Nationaal Verkeersveiligheidscongres.

Camiel Eurlings is dankbaar dat de dalende trend zich voortzet. ‘We koersen langzaam maar zeker af op de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020.’ Maar volgens de minister is het nog een hele uitdaging om die doelstelling te halen. ‘720 verkeersdoden is nog steeds veel te veel. 720 mensen die niet meer thuiskomen! Maar we hebben opnieuw laten zien dat als we alles op alles zetten, het aantal slachtoffers nog steeds omlaag kan.’

Om deze dalende trend voort te zetten is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid leidend. De centrale gedachte hierin is dat, naast maatregelen gericht op alle verkeer, veroorzakers van onveiligheid harder worden aangepakt en dat kwetsbare verkeersdeelnemers beter worden beschermd.

Een zorg voor de minister is het toenemende aantal verkeersgewonden. Dat daalde al minder snel dan het aantal verkeersdoden maar de laatste jaren neemt dat aantal toe.

Leeftijd
Voor sommige groepen verkeersdeelnemers is geen daling maar juist een stijging van het aantal verkeersdoden geregistreerd. Het aantal jongeren (18-24 jaar) dat omkwam in het verkeer, was in 2008 107 en steeg in 2009 naar 128. Terwijl bij de leeftijdsgroep 30- tot 60- jarigen een flinke daling is te zien. De daling is meer dan 20% ten opzichte van 2008 en doet zich vooral voor bij mannen. Het aantal verkeersdoden in deze leeftijdscategorie is nog niet eerder zo laag geweest; 220 in 2009 tegen 280 in 2008.

60 jaar en ouder
Opvallend is de geringe daling van het aantal verkeersdoden in de leeftijd van 60 jaar en ouder. Sinds 2004 is het aantal verkeersdoden onder de 60 jaar met 26% afgenomen terwijl het aantal boven de 60 jaar slecht met 1,5% is gedaald. Een deel van de verklaring ligt in het feit dat de Nederlandse bevolking aan het vergrijzen is.

Ook onder verkeersdeelnemers van 80 jaar en ouder is een stijging te zien van het aantal verkeersdoden. Vooral onder mannen en bestuurders van personenauto’s. Verongelukten er in 2005 20 hoogbejaarde automobilisten in 2009 waren dat er 34.

Voetgangers en fietsers
Het aantal voetgangers dat omkwam steeg van 62 in 2008 naar 68 in 2009. 18 van hen is verongelukt op een voetgangersoversteekplaats! In 2008 waren dat er 5. Voor beide jaren geldt dat de aantallen  nog altijd lager zijn dan die over 2007(91).

Het aantal verongelukte fietsers was 185 en is daarmee redelijk stabiel. En hoewel er meer motoren worden verkocht is het aantal doden onder motorrijders nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar: 70.

Er vielen 22 doden onder fietsende jongeren (0- 17 jaar). En onder jonge bestuurders van een motor of een scooter nam het aantal doden toe van 10 naar 17.

Vracht- en bestelverkeer
Bij 85 van de dodelijke ongevallen was een vrachtwagen betrokken. In 2008 was dat nog bij 98 het geval. Het aantal ‘dodehoekongevallen’ nam toe van 6 naar 10. De meerjarige dalende trend zet zich hier wel door. Het gemiddelde van de voorgaande 4 jaar is 12.

Type weg
Op 60km en 70km wegen stijgt het aantal dodelijke slachtoffers respectievelijk van 68 naar 82 en van 12 naar 20. Op 120km wegen is een daling van 60 naar 48 vastgesteld. Op de 30km en 50km wegen vallen nog altijd de meeste slachtoffers; in totaal 226 doden. In 2008 waren dat er nog 246.

Alcohol
In Nederland wordt geen post-mortem onderzoek uitgevoerd waardoor de factor ‘alcohol’ bij een dodelijk ongeval lang niet altijd wordt vastgesteld. Eurlings stelt dat er daardoor sprake is van onderregistratie van alcoholgerelateerde verkeersdoden. In 2009 is in 46 gevallen vastgesteld dat alcohol oorzaak was van het fatale ongeval.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *