Positie van cliënt in de zorg versterkt

gezondheidszorg nederland

Cliënten krijgen recht op informatie waarmee zij makkelijker kunnen kiezen voor een zorgaanbieder. Ook wordt het eenvoudiger om een klacht in te dienen.

Dit staat in het wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (Wcg ), dat de ministerraad naar de Tweede Kamer stuurt.

Recht op informatie
De informatie over prestaties van bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeghuizen moet volgens het kabinet transparanter worden. Ook krijgen cliënten die zijn betrokken bij een incident, recht op informatie daarover.

Klachten en geschillencommissie
Door een betere klachtenregeling kunnen cliënten eenvoudiger en effectiever een klacht indienen.

Daarnaast zijn zorgaanbieders straks verplicht zich aan te sluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie. Deze commissie kan tot 10.000 euro aan schadevergoeding toekennen. Op termijn gaat dat bedrag omhoog naar 25.000 euro.

Bestuur verantwoordelijk voor kwaliteit
De Raad van Bestuur van een zorginstelling wordt eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

Als medisch specialisten en andere zorgverleners niet goed functioneren en er risico’s zijn voor patiënten, kan het bestuur bijvoorbeeld een aanwijzing geven om een behandeling niet meer uit te voeren of een arbeidsovereenkomst opzeggen.

Zorgverleners leggen verantwoording af aan het bestuur. Zo moeten zij medische fouten altijd melden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *