Slimme meter nuttig maar niet verplicht

slimme meter energie

Kleinverbruikers van gas en elektriciteit kunnen zelf bepalen of ze een slimme meter willen hebben. Ze worden niet verplicht aan de plaatsing van een op afstand uitleesbare meter mee te werken.

Dat blijkt uit een wijziging van Elektriciteitswet en de Gaswet die onder verantwoordelijkheid van minister Van der Hoeven van Economische Zaken naar de Tweede Kamer is gestuurd. De minister had deze wetswijziging toegezegd in een debat met de Eerste Kamer.

Behalve het schrappen van de medewerkingsplicht aan de plaatsing van de meter en de daaraan verbonden sancties scherpt het wetsvoorstel ook de voorwaarden aan waaronder persoonsgegevens van kleinverbruikers kunnen worden verzameld en verwerkt.

Nieuwbouw
Vooralsnog worden de op afstand uitleesbare meters alleen geplaatst bij nieuwbouw, ingrijpende renovatie, reguliere vervanging en op verzoek van de afnemer. Op grond van een Europese richtlijn moet, onder voorbehoud van een gunstige evaluatie in 2020, 80 procent van de consumenten van een op afstand uitleesbare meter zijn voorzien.

Nauwkeuriger eindafrekening
In haar toelichting bij het wetsvoorstel wijst de minister nadrukkelijk op de voordelen van de slimme meter. Zelf doorgeven van de meterstanden is daarmee verleden tijd en er hoeft ook geen meteropnemer meer langs te komen. De slimme meter geeft de meterstanden namelijk direct door aan het energiebedrijf. Hierdoor is de eindafrekening nauwkeuriger. Ook bij verhuizingen of switchen kan er nooit een misverstand over de afname ontstaan.

Het energiebedrijf is verplicht om kleinverbruikers tweemaandelijks een actueel overzicht van het energieverbruik te geven. Op een display of website die aan de slimme meter is gekoppeld, kan de gebruiker ook zelf eenvoudig zien wat hij aan energie gebruikt. Het regelmatige inzicht in het energieverbruik stimuleert het zuiniger omgaan met energie.

Privacy
De installatie van de slimme meter gebeurt zorgvuldig, waarbij hoge eisen worden gesteld aan privacybescherming. Verder mag, om de privacy te waarborgen, het uitlezen van gegevens slechts beperkt gebeuren: voor de tweemaandelijkse overzichten en bij switchen en verhuizen.

De komst van de slimme meter leidt naar verwachting ook tot meer keus in het aanbod van energieleveranciers en nieuwe dienstenaanbieders. Voor sommige van dit soort nieuwe diensten moeten vaker gegevens worden verzameld dan volgens de wet is toegestaan. Dat mag alleen als de consument daar expliciet toestemming voor geeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *