Uitgaven medisch specialisten begrensd

De bekostiging van medisch specialisten wordt aan banden gelegd. Dat staat in een brief die demissionair minister Klink van Volksgezondheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Hiermee geeft het kabinet invulling aan de vorig jaar ingezette koers om de inkomens van medisch specialisten beter te beheersen.

Via een wijziging van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) worden de inkomsten van medisch specialisten in de toekomst beter beheersbaar. Totdat de wet is aangenomen, blijft de korting op de tarieven voor medisch specialisten van kracht.

De wetswijziging regelt ten eerste dat er per instelling een grens geldt aan wat er aan honoraria voor medisch specialisten mag worden uitgegeven. De minister zal de NZa, Nederlandse Zorgautoriteit, verzoeken om een bedrag per instelling (ziekenhuis of Zelfstandig Behandel Centrum) vast te stellen voor de medisch specialisten.

De specialisten moeten straks met hun eigen ziekenhuis onderhandelen over hun honoraria. Het ziekenhuis kan dan in onderhandeling met de specialisten afspraken maken over het te verdelen budget. Ziekenhuizen kunnen er zelf voor kiezen goede specialisten beter te belonen. Het totaal van alle bedragen per instelling samen moet passen binnen het jaarlijks gereserveerde bedrag voor medisch specialisten en mag deze niet overschrijden.

De wet regelt daarnaast ook dat specialisten niet langer direct bij een zorgverzekeraar hun inkomsten mogen declareren (de zogenaamde VIA-regeling), omdat ze voortaan alleen mogen declareren bij de instelling zelf. De instelling declareert bij de zorgverzekeraar waarmee een contract is afgesloten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *