Onderwijs slimmer organiseren

Door onderwijs slimmer te organiseren en het onderwijspersoneel meer ruimte te geven, kunnen we veel meer uit ons onderwijs halen dan we nu doen.

Dat schrijft het Netwerk Onderwijsinnovatie in een advies aan minister Rouvoet en staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs.

Goed onderwijs is de belangrijkste factor om in deze kennissamenleving mee te kunnen komen. Tegelijk wordt meer van het onderwijs gevraagd. Verhoging van de productiviteit van onderwijs is nodig om alle talenten van leerlingen maximaal te ontwikkelen en het aankomende lerarentekort op te vangen. Of nu wordt besloten te bezuinigen of te investeren in onderwijs, tijd en middelen moeten in ieder geval beter en slimmer worden besteed.

Het Netwerk Onderwijsinnovatie doet in zijn advies verschillende voorstellen om het onderwijs effectiever te organiseren.

Kern van de uitdaging is in het onderwijs een cultuur van slimmer werken, transparantie en verantwoordelijkheid tot stand te brengen. De onderwijssector moet een sector worden waar leraren en leerlingen voortdurend worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen, waar scholen naar prestatie worden beloond, voldoende ondersteuning krijgen en hun verantwoordelijkheid dragen. Om tot zo’n sterke sector te komen, doet het Netwerk aanbevelingen in vier clusters:

  1. Ruimte aan de professional: docenten, managers en onderwijsassistenten moeten de ruimte krijgen hun professionaliteit maximaal in te zetten.
  2. Beter scholen en opleiden: zorg dat de professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.
  3. Meten is weten en verantwoorden: De doelen moeten helder zijn en beter meten van resultaat is noodzakelijk.
  4. Beter presteren is beter belonen: Bij ruimte voor professionaliteit past verantwoordelijkheid nemen voor resultaten en belonen naar rato van deze prestaties.

Het Netwerk Onderwijsinnovatie wil de urgentie van het naderende lerarentekort bij scholen, sociale partners en de overheid onder de aandacht brengen en hen inspireren de kansen te pakken die innovaties kunnen bieden. Het Netwerk is op verzoek van het ministerie van OCW opgericht, maar heeft een zelfstandige, onafhankelijke rol.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *